INSCRIPCIÓ SERVEI DE MENJADOR I ACOLLIDA


Important: Cognom1 Cognom2, Nom (*important en aquesta estructura)


Important: Cognom1 Cognom2, Nom (*important en aquesta estructura)
Important: En escollir SI, cal emplenar el correu electrònic
SiNo


Important: Mantenir aquest format Carrer, numero, escala, pis, porta (si correspon)

IMPORTANT: SI L’ALUMNE PATEIX ALGUNA INTOL.LERÀNCIA, ALERGIA O MENÚ ESPECIAL COMUNICAR DIRECTAMENT A LA COORDINADORA DEL MENJADOR
Informació: La opció escollida FIX5 = 5 dies setmanals de servei menjador, FIX[Num dies servei menjador a la setmana], Esporàdic o Professorat.

Marca la relació de dies segons el règim escollit: FIX3 = 3 dies setmanals i marcariem Dilluns - Dimarts - Divendres (o altres combinacions)


Especificar els dies que tindran preferència sobre el règim indicat
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
Servei de Acollida - excepte: Escola Parellada i La Guardia


FIXESPORÀDIC
SiNoSiNo


DADES BANCÀRIES

Important: Cal autoritzar el pagament en compte obligatoriament.

Es necesssari l'aceptació del tractament de dades i decisions medicoquirúrgiques per permetre l'enviament